Infosiderne

 

 

Lejrskole/hytteture/skolerejser

Placering
Der afvikles lejrskoler i 5. og i 9. klasse.
 
Formål
 
Rejsemål og varighed
 
 
Finansiering
 
 
Elev-/forældreindflydelse
Elever og forældre bør så tidligt som muligt orienteres om de aktuelle lejrskoleplaner, og i det omfang, det er muligt, delagtiggøres i forarbejdet og planlægningen, så det bliver et fælles projekt.