Klasseforældreråd/Trivselsråd

I hver klasse vælger forældrene et forældreråd/trivselsråd bestående af forældregrupper. Disse forældre kan være behjælpelige ved gennemførelsen af praktiske arrangementer, men kan også være samarbejdsorgan vedrørende forældremøders indhold. Skolen opfordrer alle klasser til at engagere ALLE forældre i en eller anden form for opgave, og derfor ønskes trivselsråd oprettet i alle klasser. 
Skolebestyrelsen indkalder klasseforældreråd/trivselsråd til arrangementer på skolen bl.a. fremlæggelse af årsberetningen.