Skolesundhedstjenestens / sundhedsplejens tilbud til børn og unge på Østervangskolen
 
 
0. klasse. Indskolingsundersøgelse.
Undersøgelsen foretages af skolens sundhedsplejerske. Forældrene forventes at deltage i undersøgelsen. Inden undersøgelsen vil barnet have modtaget en indbydelse med oplysninger om tid, varighed af samtale/undersøgelse og sted, samt et spørgeskema vedr. barnets helbredstilstand. Det udfyldte skema medbringes til undersøgelsen. Selve undersøgelsen består af højde og vægtmåling, syns- og høreprøve. Derudover vil vi drøfte barnets helbredstilstand, familieforhold, skolestart, trivsel i skolen, venskaber, sengetider, kost og motionsvaner.
 
2. klasse. På dette klassetrin tilbydes barnet at deltage i sundhedscirkus. Sundhedscirkus varer 4 dage med 2 lektioner hver dag. Det gennemføres med klasselæreren samt to sundhedsplejersker og afholdes i klasselokalet. Sundhedscirkuset består af forskellige aktiviteter, som skal få børnene til at overveje forskellige sundhedsspørgsmål så som: Kost, motion, venskaber og hygiejne. Derudover vil barnet blive tilbudt synsprøve samt højde og vægtmåling.
 
4. klasse. På dette klassetrin tilbydes barnet en individuel sundhedssamtale. Forældrene er velkomne til at deltage, men det forventes ikke. Samtalen vil omhandle barnets helbredstilstand, trivsel i skolen, kost, motions- og søvnvaner. Hvis det er aktuelt, taler vi også om begyndende pubertet. Desuden vil barnet blive tilbudt synsprøve samt højde og vægtmåling.
Samtale og undersøgelse foretages af skolens sundhedsplejerske.
 
8. klasse. Udskolingsundersøgelsen
Undersøgelsen/samtalenforetages af skolens sundhedsplejerske. Samtalen vil omhandle elevens helbredstilstand, kost, motion, rygning, alkohol, stoffer, ligesom vi vil drøfte elevens fremtidsplaner efter 9.kl.. Eleverne får desuden tilbudt syns- og høreprøve samt højde og vægtmåling..
 
 Sundhedspædagogiske tilbud
4. eller 5 kl. tilbydes pubertetsundervisning.
9.kl. Eleverne får tilbudt at arbejde i Sundhedseksperimentariet. Eksperimentariet er et værksted, hvor eleverne arbejder aktivt med egen sundhed. Der bliver blandt meget andet mulighed for at tage blodtryk, målt puls, udregne B.M.I. og reaktionstid. Meningen med eksperimentariet er, at eleven skal få fornemmelse for egen krop og sundhedstilstand.
 
Susanne Bonde
Sundhedsplejerske
Træffes på tlf.89 64 24 65 / 21678827