Infosiderne

 

 

Ordensregler

Det overordnede princip for samværs- og ordensregler:
Klassens lærere og forældre har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen/årgangen får et skoleforløb præget af tryghed, trivsel og udvikling. Forudsætningen for dette er, at skolens overordnede regler overholdes, og at de enkelte klasser hvert år aftaler spilleregler for god adfærd i et samarbejde elever, lærere og forældre. Overtrædelse af samværsreglerne påtales af lærerne, som sørger for at forældre og skoleledelsen inddrages, hvis det skønnes nødvendigt.
Tryghed, trivsel og udvikling har flg. som forudsætning:
 

Hensynsfuld opførsel betyder at:
- alle skal vise hensyn og respekt for hinanden
- alle skal vise ansvar overfor omgivelserne
 
Positivt sprog betyder at:
- alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser
- ingen må bruge nedgørende ord om andre
 
Undervisningsparathed betyder at:
- alle elever møder til tiden og hver dag
- alle møder udhvilede
- alle møder velforberedte, har lavet lektier og har orden i tingene
- mobiltelefonen er slukket i undervisningstiden
 
Særlige regler: