Glemte sager

Overtøj, idrætstøj, halstørklæder og andet, som glemmes, samles og anbringes på pedellens kontor, hvor man ved henvendelse kan få adgang til at efterse de glemte sager.
I ugen før jul og ugen før sommerferien lægges glemte sager frem i en “udstilling” udenfor pedelkontoret. Hvad det ved denne lejlighed ikke afhentes, skaffer skolen sig af med det på forskellig vis, bl.a. aflevering til tøjindsamlinger.