Forsikring og erstatningspligt

Eleverne er erstatningspligtige, når de med forsæt eller ved uagtsomhed forvolder skade på skolens ejendom eller inventar og på andre elevers ejendele.
Skader på tænder og briller er omfattet af særlige regler - spørg i givet fald på skolen.
 
Omkring IKT-udstyr lånt af skolen
Udstyret er indkøbt af skolen og skal tilbageleveres efter endt brug. Hvis der opstår problemer, kan skolen være behjælpelig. 
Beskadiges det udlånte udstyr forsætlig og/eller stjæles det, medens dit/jeres barn har ansvaret for det, er det jeres indboforsikring, som skal dække evt. udgifter til udbedring af skaden eller erstatte det stjålne. Har I ikke en indboforsikring vil I selv skulle dække evt. erstatningsudgifter.