Dimissionsfest
Afgangseleverne fejres d. 25. juni 2014 kl. 18.00 ved Østervangskolens traditionsrige dimissionsfest, hvor 7. årgangs elever har pyntet op. Der er traditionen tro taler, en god menu fra Madkassen, vi synger og afgangsbeviserne uddeles.