Infosider


AKT

AKT er en del af undervisningstilbuddet på Østervangskolen, og er organiseret under kompetencecenteret.
 
I 2013/14 er Louise Dolmer, Carsten Østergaard, Lone Munk og Luuise Ehlers tilknyttet AKT-funktionen.
 
Formålet er at hjælpe den enkelte elev/ en gruppe/ en klasse, når der opstår problemer på det adfærds-, kontakt- eller trivselsmæssige område, således at han/hun/de kan fungere i normalklassen.
 
AKT-forløb kan bl.a. bestå af:
 
Observation af enkelte elever, grupper eller klasser i timerne og evt. i frikvartererne med henblik på, i samarbejde med klasseteamet at udarbejde handleplaner og konkrete tiltag for eleven/ gruppen/ klassen, hvad angår såvel den faglige som den sociale trivsel.
Derudover er der samtaler med lærer og elev/er med efterfølgende respons på undervisningssituationen.
 
Samtaleforløb med henblik på at afdække flest mulige kompetencer og potentialer.
 
Samtalerne kan være med:
Eleven/ elever
Den enkelte lærer
Klasselærer
Klassens team
Forældre og klasselærer
 
Andet
Vejledning om brug af materialer til elever med særlige behov
Vejledning og sparring om skole/hjem-samarbejde med fx vanskelige samtaler.
Kollegial sparring og vejledning