Infosider


ØPC

ØPC er Østervangskolens pædagogiske center for læring og læringsressorcer. Her samles og formidles viden om læremidler - såvel digitale som analoge.
I 2013/14 er Britt, Ane-Louise, Lotte og Lisbeth tilknyttet centeret. Britt og Ane-Louise er uddannede skolebibliotekarer, og varetager primært opgaven omkring bøger og bogudlån, mens Lotte og Lisbeth er uddannede pædagogiske IKT-vejledere, og de varetager opgaven primært omkring digitale læremidler samt udlån af f.eks. IKT-rygsække/bærbare pcér.

Bøger

Alle bøger skal forsynes med beskyttelsesbind. Ved skoleårets slutning udskriver ØPC en liste over de materialer, eleven har fået udleveret i løbet af skoleåret. Forældrene skal erstatte udleverede bøger m.v., såfremt de misligholdes eller bortkommer.
Hvis en elev opbevarer regnemaskiner, bøger eller andet i klassen, sker dette på eget ansvar.
I skolens undervisning er der brug for mange materialer. Skolebiblioteket råder over mange tusinde forskellige bøger, tidsskrifter, og av-materialer m.m. Hvad vi ikke selv råder over, fremskaffer vi. Materialerne er til stadig cirkulation mellem elever, lærere og skolebiblioteket.
Vi har et udlånssystem, som bygger på gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at alle lånere passer godt på vore fælles materialer og sørger for at aflevere lånte materialer, når udlånsfristen udløber.
Særligt til forældrene: Hjemlån af bøger begynder i børnehaveklassen. Der kan lånes 3 bøger. Senere kan lånes efter behov.
Medarbejderne i servicecenteret sætter børnene ind i vort udlånssystem og prøver at give eleverne nogle gode læsevaner. Nye bøger, som er egnede til elevernes klassetrin, præsenteres og typisk læser bibliotekarerne op af en bog for at give eleverne appetit på at låne bøger. Det er vigtigt, at forældrene støtter skolens tiltag ved at vise interesse for deres lån, læse med dem og hjælpe med at overholde udlånsfristen for hjemlån, som er 4 uger.
Forældrene opfordres til at hjælpe børnene til gode læsevaner - det er en investering for livet!
Via vores hjemmeside er det muligt at søge bøger i vores bogbestand.
 

Udlån af bærbare pc og IPads

Elever med eksempelvis læsevanskeligheder kan låne en pc med hjem, hvis det vurderes at det støtter deres arbejde med hjemmeopgaver eller læring i øvrigt. For at kunne låne en pc, skal forældrene underskrive et dokument, hvor de forpligter sig på at erstatte pcén, hvis den går i stykker eller bliver væk.
I skoletiden kan eleverne generelt bruge skolens pcer, når det er relevant for undervisningen, eller de kan medbringe deres egen pc.