Trivsel, sundhed og bevægelse

 

Mål

En undervisning, som medtænker trivsel, sundhed og bevægelse skal øge elevernes udbytte af undervisningen. De fysiske rammer skal forbedres mht aktivitetsområder. Et konkret

kantineprojekt startes op. Indsatsområdet skal integreres i alle fag og sammenhænge.Skolens ansatte skal også inspireres til tiltag angående trivsel, sundhed og bevægelse.

Indikatorer

Der skal foreligge konkrete tiltag i skolens 3 fløje samt sfo. Der nedsættes en udviklingsgruppe.Idrætsundervisningen skal udbygges ved ekstra idrætstimer og svømning for både 4.

og 5. årgang.Der sættes fokus på idrætsundervisningen, og fritagelse og fravær minimeres. Vore tosprogede elever integreres først i idrætsundervisningen, og samværet med

danske elever bygges op omkring fællesskabet her. Fritidsaktiviteter omkring sport forsøges udbygget. Arbejdet med en madordning af høj kvalitet iværksættes.Bevægelse

sættes på dagsordenen som en del af den alm. undervisning men også ved valgfag,

skolen melder sig til eksterne bevægelses og motionstiltag.Skolen deltager i den fælleskommunale sundhedsgruppe.
 

Opfølgning

Indsatsområdet har i høj grad præget skolens hverdag i skoleåret 08/09. En bevægelsespolitik er vedtaget og kan læses på skolens hjemmeside. Der har været

afviklet "løbebånd", hvor klasser har lavet "pulsen op" aktiviteter, og andre har afprøvet "Walk and Talk" i f.m. guppearbejder osv. Kantinen,"Café Madkassen", er

blevet etableret for skolens egne midler og i et samarbejde mellem skolens nyansatte kok, teknisk servicemedarbejder, skolebestyrelse, elevråd m.fl..

Udgangstilladelser er afskaffet og et rygestopforløb for skolens elever i et samarbejde med Ungdomsskolen, sundhedsafdelingen i Favrskov Kommune og

skolen er afviklet. 9. klassernes sidste skoledag havde også bevægelse, sociale og fysiske aktiviteter som hovedtema.

Skolen har modtaget Grønt Flag for 3. år i træk som bevis på, at miljøundervisning og bevidst inddragelse af den grønne tankegang er en del af skolens undervisning i

mange fag og emner. Der er vedtaget en bevægelsespolitik, som forpligtiger alle til at tænke bevægelse ind i alle fag og alle klasser.SFO og skole har et fælles

legepladsinitiativ, som vil give eleverne meget bedre muligheder for fysisk udfoldelse. Skolen er tilmeldt SundSkoleNet.dk og der er nedsat et sundhedsudvalg.

Ledelsen er repræsenteret i styregruppen vedr. Sundhed.

Pædagogiske tiltag

Der nedsættes en udviklingsgruppe, som fungerer som inspirations- og tovholdergruppe for "Trivsel, sundhed og bevægelse" for elever, medarbejdere og

skolen overordnet set.

Grøn skole-projektet med temaet "energi" samt personaletiltag indenfor sundhed og trivsel skal være en del af projektet.

Motionsdagen i uge 41 skal have fornyet og udvidet indhold. Valgholdet boldspil har "Trivsel, sundhed og bevægelse" som en væsentlig del af indholdet.

Konfliktmæglerne involveres i emnet. Forældrene involveres i projektet via skole/hjemsamarbejdet: transporten til skole, morgenmad, madpakker etc. Lærerne tænker bevægelse ind i

alle fag. "Pauser" tænkes ind i form af bevægelse. Deltagelse i tiltag: "Gang i Favrskov", Aktiv rundt i Danmark", "Alle børn cykler". DHL-stafetten, lokale tiltag

etc. Skolen er tilmeldt SundSkoleNet.dk

Evaluering - Resultater

Fokus på fravær og fritagelser fra idræt. Færre konflikter og bedre undervisningsresultater. UVM-undersøgelsen foretages i begyndelsen af 2009, her undersøges temaet

grundigt blandt alle skolens elever. Skolens ansatte melder sig til motionstiltag og sociale arrangementer.